Ziedojumiem!

AKMENS SKULPTŪRU PARKS Biedrība
Reģ.nr. 40008313631
Vakarbuļļu iela 2, Rīga, LV-1016
Luminor SWIFT: RIKOLV2X
Konta Nr. LV62RIKO0002930340180

Mērķis: Ziedojums Akmens skulptūru parka attīstībai