Tēlnieks 

PAULS JAUNZEMS

Mans radošais darbs ir saruna man pašam ar sevi.

 Saruna par to, kā redzu, domāju un izjūtu pasauli, laikmetu.

Savu emociju, pārdomu un sajūtu pieredzi, transformējot tēlnieciskā formā, atklāju akmenī.

Viss ir akmenī...